Domov>Člákny>Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík navrhnutý tak, aby spotrebiteľom poskytoval viac informácií
Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík
Člákny

Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík navrhnutý tak, aby spotrebiteľom poskytoval viac informácií

  • Nová úprava štítku s jasnejšou klasifikáciou brzdenia, valivého odporu a emisií hluku
  • Informácie na štítku EÚ každej pneumatiky je možné zobraziť pomocou kódu QR
  • Nové piktogramy pre rôzne typy zimných pneumatík

V máji 2021 sa zavedie nový štítok EÚ na označovanie pneumatík, ktorý spotrebiteľom poskytne komplexnejšie informácie o vlastnostiach vybraných pneumatík. Na novom štítku sa zmenila štruktúra výkonnostných tried z hľadiska valivého odporu a brzdenia za mokra, zatiaľ čo hlučnosť sa teraz označuje počtom decibelov a písmenami A, B alebo C. Koneční používatelia majú možnosť získať prístup k ďalším informáciám o svojej zvolenej pneumatike v databáze EÚ naskenovaním kódu QR na štítku. Ďalšia nová charakteristika sa týka dvoch piktogramov, ktoré označujú, či ide o pneumatiku pre automobily so záberom na snehu zodpovedajúcim štandardom typového schválenia EÚ, nazývaným aj skúška snehovej vločky, a/alebo pneumatiku bez kovových hrotov, ktorá ponúka záber na ľade v súlade s novou normou ISO. Od mája 2021 musia byť informácie na štítku EÚ na označovanie pneumatík k dispozícii aj pre pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá (kategória C3).

Kategórie A až C zostali na novom štítku nezmenené. Pokiaľ ide o pneumatiky kategórií C1 a C2 pre osobné automobily a dodávky predtým zaradené z hľadiska valivého odporu a priľnavosti za mokra do kategórie E, tie budú teraz zaradené do kategórie D, ktorá bola predtým prázdna, a pneumatiky v minulosti zaradené do kategórií F a G budú zaradené do kategórie E. Vďaka tomu je štítok jasnejší a ľahšie sa interpretuje.

Nový štítok na označovanie pneumatík – nový obsah

Spotrebitelia si môžu prevziať ďalšie informácie o každej pneumatike naskenovaním kódu QR, ktorý je zobrazený v pravom hornom rohu štítka pneumatiky. Kód QR poskytuje prepojenie na databázu EPREL (EPREL = Európska databáza výrobkov s energetickým označením), ktorá obsahuje informačné listy výrobkov. Poskytuje zobrazenie všetkých hodnôt štítku konkrétnej pneumatiky, ako aj dátum začiatku a konca výroby príslušného modelu. Všetky informačné listy výrobkov zadávajú do databázy EPREL jednotlivo výrobcovia pneumatík. Rovnako ako v minulosti sa na zaraďovaní do náležitej kategórie štítkov podieľa aj príslušný výrobca.

Nový štítok EÚ na označovanie pneumatík má spotrebiteľom pomôcť pri výbere pneumatík s nižšou spotrebou paliva a zároveň získať informácie o brzdných dráhach. U konečných používateľov aj u obchodných subjektov môže výber pneumatík s nižším valivým odporom viesť k podstatným úsporám z hľadiska nákladov na palivo, ako aj nižším emisiám. Jasné informácie o priľnavosti za mokra prispejú k väčšej bezpečnosti premávky, zatiaľ čo účelom informácií o hluku okoloidúceho vozidla je pomôcť znižovať znečistenie hlukom spôsobeným cestnou premávkou.

Nový štítok na označovanie pneumatík – Nová klasifikácia

zdroj: www.continental-tires.com

Kontakt – Pneu- a rýchloservis Bugár

tel.: 0908 59 22 46
adresa: Múzejná 520, Duajská Streda
e-mail: info@no1pneu.sk
Zľavy programu Partner