Domov>Člákny>O intervaloch výmeny oleja
výmena motorového oleja
Člákny

O intervaloch výmeny oleja

Samotný proces výmeny oleja pozostáva z niekoľkých zdanlivo jednoduchých krokov, ktoré však vyžadujú presnosť a pozornosť. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť na správne skladovanie použitého oleja a filtrov, pretože tieto sú považované za nebezpečný odpad. Výmena olejového filtra je neoddeliteľnou súčasťou procesu výmeny oleja a mala by sa vykonávať pri každej výmene oleja.

Hoci to u novších áut nie je bežné, môžeme spomenúť ako možné príčiny spotreby oleja rôzne typy porúch tesnení alebo straty tesnení (únik oleja z olejovej vane, porucha tesnenia ventilového krytu…). Tieto chyby sú zvyčajne ľahko zbadateľné – veľká škvrna oleja pod autom alebo v motore. Stav motora tiež ovplyvňuje pomer využitia výkonu a množstvo spotrebovaného oleja, pričom táto súvislosť je exponenciálna, čo znamená, že pri plnej záťaži je podstatne vyššia ako pri bežnom používaní. Extrémne teplotné podmienky tiež ovplyvňujú motor (pri nízkych otáčkach – keď účinok chladenia vplyvom rýchlosti vozidla je slabý alebo žiadny – sa môže olej v motore prehriať, čo znamená väčšiu stratu vyparovaním). Aj pri bežnom používaní sa môže vyskytnúť strata motorového oleja a prísad v dôsledku odparovania. Samozrejme, z tejto perspektívy existujú významné rozdiely medzi olejmi nižšej kvality a olejmi prémiovej kategórie.

Technické údaje vozidiel obvykle uvádzajú spotrebu oleja. Spotreba oleja medzi 4-8 dl/1000 km je úplne normálna pre väčšinu typov motorov. Ak sa v priebehu času stratí z motora veľké množstvo oleja, je to varovný signál a odporúča sa okamžite kontaktovať autoservis.

Ide o jeden z najdôležitejších momentov z hľadiska životnosti motora a oleja. Hoci ide len o okamih, chladný štart je pre klasické spaľovacie motory s piestami najnepríjemnejší moment. Pri chladnom štarte sa časť paliva uloží na stenách valcov a dostane sa do olejového priestoru, odkiaľ sa nevie dostať von. Množstvo spotrebovaného oleja sa tak dopĺňa o rozpustené palivo, čo nie je ideálne z hľadiska mazania. Tento problém sa prejavuje poklesom hladiny oleja, napríklad po dlhšej ceste na diaľnici /v takom prípade sa palivo rozpustené v oleji vyparí/.

Je tiež faktom, že kvalitný mazací olej pri riedení (napríklad 100 % syntetický alebo esterový motorový olej) mení svoje mazacie vlastnosti v menšej miere, než menej kvalitný olej.

Tento jav je charakteristický pre benzínové motory, ale môžeme hovoriť o riedení motorového oleja aj v prípade dieselových motorov. Ak používame vhodný kvalitný olej, nie je určitá úroveň zmiešania problémom pri mazaní, ale pri krátkych cestách a pravidelnej premávke v meste môže dôjsť k extrémnemu riedeniu. Iba vhodný a kvalitný olej dokáže odolávať takémuto zaťaženiu.

Ako je zrejmé z vyššie uvedených, pre životnosť komponentov motora nie je ideálna nízka ani príliš vysoká hladina oleja. Odporúčame ju pravidelne kontrolovať. V závislosti od typu vozidla vás môže informovať palubný počítač vozidla alebo si môžete skontrolovať hladinu oleja pomocou mierky hladiny oleja umiestneného v motorovom priestore.

Ako sme už spomínali, predčasné opotrebenie komponentov motora môže byť ovplyvnené hladinou a typom oleja. Je preto dôležité pravidelne konzultovať s odborníkom na údržbu vozidla, aby ste zabezpečili optimálnu starostlivosť.

Kontakt – Pneu- a rýchloservis Bugár

tel.: 0908 59 22 46
adresa: Múzejná 520, Duajská Streda
e-mail: info@no1pneu.sk
Zľavy programu Partner