Domov>Člákny>Princíp fungovania autoklimatizácie
Princíp fungovania autoklimatizácie
ČláknyTesty

Princíp fungovania autoklimatizácie

Autoklimatizácia je systém, ktorý cirkuluje chladivo na prenos tepla z alebo do interiéru vozidla. V princípe ide o uzavretý systém, napriek tomu jeho efektivita klesá každým rokom o 10%. Z tohto dôvodu musí byť tlak pravidelne kontrolovaný a v prípade potreby treba chladivo doplniť.

Funkciu chladenia zabezpečujú nasledujúce hlavné prvky klimatizácie: chladivo, kompresor, kondenzátor, sušiaca vložka, expanzný ventil, výparník, ventilátor.

Autoklimatizácia sa skladá z dvoch častí: vysokotlakovej časti a nízkotlakovej časti. Časť chladiva je v systéme prítomná v kvapalnom stave a časť v plynnom stave, pri rôznych tlakoch a teplotách. Systém v podstate pozostáva z cirkulácie tohto chladiva, ktoré na jednom mieste odoberá teplo a na inom ho uvoľňuje.

Vysokotlaková časť

Kompresor je poháňaný hlavným hriadeľom motora pomocou remeňa a po zapnutí autoklimatizácie začne zvyšovať tlak a teplotu chladiacej kvapaliny. Chladivo s vysokým tlakom a vysokou teplotou sa pohybuje smerom ku kondenzátoru. Kondenzátor je umiestnený v prednej časti motorového priestoru v blízkosti chladiča.

Chladivo prechádza cez kondenzátor, jeho teplota klesá, stáva sa tekutým. Jeho tlak sa nemení. Chladenie zabezpečuje vzduch prichádzajúci protismerom, ak vozidlo nie je v pohybe alebo je ťah nedostatočný, napomáha procesu ventilátor.

Tretím elementom je sušiaca vložka, ktorá zhromažďuje chladivo vychádzajúce z kondenzátora, ako aj nečistoty a vlhkosť vstupujúce do systému. Tieto môžu spôsobiť poruchy alebo znižovať účinnosť.

Štvrtou zastávkou je expanzný ventil, cez ktorý sa chladiaca kvapalina mení z kvapaliny na plyn (vrie), klesá jej teplota a tlak. / Tento jav sa dá ľahko reprodukovať s fľašou obsahujúcou stlačený vzduch. Fľaša obsahuje vysokotlakovú kvapalinu. Ak ho začnete vypúšťať, zrazu prejde do plynného stavu, medzitým fľaša vychladne. /

Nízkotlaková časť

Piatym elementom je vaporizér /výparník /, ktorý sa nachádza v blízkosti priestoru pre cestujúcich. Cez neho prechádza chladivo, ktoré ochladí výparník. Ventilátor nasáva vonkajší vzduch, ktorý potom prechádza cez výparník, takže do priestoru pre cestujúcich vstupuje studený vzduch.

Ochladené chladivo vo forme plynu pokračuje smerom ku kompresoru a cyklus sa opakuje.

Na čo si dať pozor?

Dopĺňanie

Autoklimatizácia je v princípe uzavretý systém, no v skutočnosti z nej uniká chladivo. Z tohto dôvodu musí byť jeho tlak neustále kontrolovaný a v prípade potreby dopĺňaný.

Preplnenie

V prípade plnenia autoklimatizácie je dôležité, aby kontrola tlaku systému prebehla na príslušnom mieste. Ak sa to meria v nízkotlakovej časti, môžu dôjsť k preplneniu, čo tiež spôsobuje poruchu.

Nečistoty v systéme

Ak sa do chladiaceho systému dostane nečistota, môže dôjsť k zablokovaniu vedenia, zablokovaniu expanzného ventilu, čo môže viesť k poruche systému. Tiež spôsobuje poruchu, ak sa do systému dostane príliš veľa vlhkosti. V lepšom prípade to môže znížiť účinnosť autoklimatizácie.

Zápach

Počas chladenia para zo vzduchu kondenzuje na výparníku umiestnenom v blízkosti/v priestore pre cestujúcich. (Ak autoklimatizácia beží a vozidlo stojí, v lepšom prípade je to príčina malej mláky pod ním.) Táto para vytvára ideálne prostredie pre rôzne škodlivé baktérie a plesne, takže sa odporúča času na čas vyčistiť špeciálnymi prostriedkami.

S ktorýmkoľvek problémom Vám radi pomôžeme v našom servise.

Klimatizáciu používame aj v zime!

Základnou príčinou niektorých problémov, ktoré ovplyvňujú klimatizáciu auta, je jej dlhodobé nepoužívanie. Najmä v zime je typické, že klimatizáciu nezapíname, keďže počas kúrenie nemusí byť vždy v prevádzke. Dlhší odpočinok však systému neprispieva.

Aké chladivo sa nachádza v takomto systéme?

Súčasne najbežnejšie používané chladivo sa nazýva R134a, ktoré na rozdiel od jeho predchodcov neničí ozónovú vrstvu a prispieva menej ku globálnemu otepľovaniu.

Vozidlá vyrábané od 1.januára 2017 sú už povinne vybavené chladivom R1234yf, ktoré spĺňa všetky normy stnovené v smernici Európskeho parlamentu o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách.

Kontakt – Pneu- a rýchloservis Bugár

tel.: 0908 59 22 46
adresa: Múzejná 520, Duajská Streda
e-mail: info@no1pneu.sk
Zľavy programu Partner