pneuservisné služby od roku 1990

Zákaznícky servis
0908 592 246

Ako zmerať rozteč diskov

Verzia pre tlač

Rozteč je priemer imaginárneho kruhu nakresleného cez šróby (viď. obrázok). Tento kruh sa volá kruh šrôbov. Rozteč disku je udaný vo forme napr. 5x112, kde prvé číslo zobrazuje počet šrôbov a číslo za „x“ je priemer kruhu šrôbov (imaginárneho kruhu). Napríklad 5x112, číslo 5 naznačuje, že disk upevníme na auto 5 šróbmi a 112 je priemer kruhu, na ktorom sú rozložené diery šrobóv v milimetroch. Alebo 4x100, disk je upevnený 4 šróbmi, ktoré sú rozložené na kruhu s priemerom 100mm.

Ako zmerať rozteč diskov

Odmerať 5-dierový disk je trošku zlošitejšie, ako odmerať 4-alebo 6-dierový disk. V druhom prípade stačí odmerať vzdialenosť medzi šróbmi, ktoré sa nachádzajú oproti sebe. Pre presné meranie, vzidalenosť meriame od stredu dier do stredu dier (viď. obraz č.1 červeným označené). V prípade, keď diery nie sú deformované, môžeme merať aj od vonkašieho kraja do vnútorného kraja dier (viď. obraz č.1 zeleným označené). Pri 5 šróboch používame menší trik v meraní, t.j. meriame vzdialenosť medzi 1. a 3. dierou. A to tak, že začneme merať na vonkašej strane 1. diery do stredu 3. diery (viď. obraz č.2 zeleným označené).

O niečo zložitejší spôsob na vypočítanie rozteče je, keď odmeráme vzdialenosť medzi vedľajšími dierami a tú násobníme koeficientom podľa tabuľky (viď. obraz č.3).

vzorec na vypočítanie rozteč diskov