Domov>Člákny>Prečo je dôležitá údržba klimatizácie?
Prečo je dôležitá údržba klimatizácie?
Čláknyslužby

Prečo je dôležitá údržba klimatizácie?

Autoklimatizácia je systém, ktorý cirkuluje chladivo na prenos tepla z alebo do interiéru vozidla. V princípe ide o uzavretý systém, ale časom stráca efektivitu. Z tohto dôvodu musí byť tlak pravidelne kontrolovaný a v prípade potreby teba chladivo doplniť. Neodmysliteľnou súčasťou pravidelnej údržby klimatizácie je aj jej dezinfekcia a výmena peľového filtra. Dezinfekcia klimatizácie znamená dezinfekciu výparníka klimatizácie, vetracích kanálov, prieduchov a celého interiéru vozidla.

Dezinfekcia výparníka a vetracích šácht je základom údržby klimatizácie, ktorá by mala byť pravidelne vykonávaná. Výparník klimatizácie je diel, ktorý slúži k ochladzovaniu prúdiaceho vzduchu, nasávaného ventilátorom z okolia. Nečistoty z neho zachytáva kabínový filter. Vplyvom teplotných rozdielov sa na výparníku zráža atmosférická vlhkosť, čím sa vytvára ideálne prostredie pre tvorbu nežiadajúcich mikroorganizmov a plesní. Zanedbané klimatizačné zariadenie môže do interiéru auta vypúšťať až 7-násobne viac baktérií ako sa bežne nachádza vo vzduchu. Väčšinou to sprevádza aj nepríjemný zápach. Pokiaľ po dezinfekcii zápach úplne nezmizne, naznačuje to zanedbanú údržbu. V takomto prípade sa odporúča dezinfekciu v krátkej dobe zopakovať. Ako prevenciu odporúčame vykonať dezinfekciu klimatizácie aspoň raz za rok.

K dezinfekcii klimatizácie a interiéru vozidla používame prístroj generujúci ozónšpeciálne dezinfekčné prostriedky proti plesniam.

Pre dokonalý účinok tejto služby je nevyhnutné vymeniť aj kabínový filter. Tento sa totiž sa po určitej dobe zanesie prachom, lístím a pod., čím sa radikálne zníži účinnosť ventilátora. Výmena kabínového filtra sa odporúča každých 15-tisíc kilometrov alebo raz za rok.

Rovnako ako ostatné časti vozidla, aj klimatizácia si vyžaduje precíznu starostlivosť. Odborne prevedená práca nie je možná bez príslušného servisného vybavenia a odborne preškolených mechanikov. To všetko Vám v našom servise ponúkame.

Kontakt – Pneu- a rýchloservis Bugár

tel.: 0908 59 22 46
adresa: Múzejná 520, Duajská Streda
e-mail: info@no1pneu.sk
Zľavy programu Partner